Keselý Vojtech

Zástupca Slovenska pre WORLD SKATE RAD

Člen výboru WORLD SKATE RAD TC

Člen disciplinárnej komisie SRZ

Predseda sekcie inline alpine