Keselý Vojtech

Funkcia: zástupca Slovenska pre FIRS RAD

Člen rozhodovacej komisie FIRS RAD TC